ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ APEC 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (Al) and Data Science for Education in APEC Economies

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ
APEC 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (Al) and Data Science for Education in APEC Economies

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาติ APEC 2022 Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (Al) and Data Science for Education in APEC Economies ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาแบบชั้นเรียน (Lesson Study) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และ Data Science ในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถศึกษารายละเอียด การประชุมฯ และลงทะเบียนได้ที่ https://irdtpforasean.kku.ac.th/apec2022/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 091 4687790

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย