ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020)

          ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ MU SDGs Talk ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 2.การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยังยืน 2563 (Mahidol Sustainability Week 2020) ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) ผ่านการจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการหรือเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live บนเพจ MU SDGs และ WebEx ) ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2020/7441/       

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.