ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Spread the love

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณี
ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 กันยายน 2565
และเชิญชวนผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงสินค้า Geofair ในงาน APGN 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับจังหวัดสตูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG และประชุม หารือแนวทางการจัดงาน APGN 2022 (Asia Pacific Geoparks Network) ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ดาวน์โหลด

(1) รายละเอียดงานประชุม ฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 065-663-5465 นางสาววรินทรา เทพจู นักธรณีวิทยาชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย