ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่5 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต

Spread the love

                     ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563  ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6 ) โดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ ”ความท้าทายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์ (The Challenges In the Upshot of Cannabis for Medicine )” มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่านและผู้สนใจเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศิลปศาตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การพัฒนาการเรียนการสอนและด้านจีน โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.