ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 โดยสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาวกาศเพื่อการศึกษา

Spread the love
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 โดยสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาวกาศเพื่อการศึกษา

          เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (NCMAPE 2020) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดให้มีการนำเสนอแบบปากเปล่า ซึ่งมีเวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที และนำเสนอโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ทั้งนี้ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการจะรับจำนวนจำกัด กลุ่มละ 60 ท่าน

          ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความวิจัยได้ที่ http://www.atsse.org/conference.php หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ atsse.conference@gmail.com หรือ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ โทรศัพท์ 08-9657-8586

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.