ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCMAPE 2023

Spread the love

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCMAPE 2023

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (NCMAPE 2023)

รายละเอียด

  • จัดประชุมระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เชฟรอน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จังหวัดสงขลา
  • ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความวิจัยได้ที่ https://www.atsse.org/conference
  • โดยจัดให้มีการนำเสนอแบบบรรยาย ซึ่งมีเวลาในการนำเสนองานวิจัย เรื่องละ 10 นาที และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการจะรับจำกัดจำนวน 30 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 09-3289-8719 ดรนิรุธ ล้ำเลิศ
E-mail. atsse.conference@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย