ประชาสัมพันธ์ทันด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ทันด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

          ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการงานวิจัย โดย สวก. เปิดรับทุนดังนี้

  1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน
  2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
  3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

ในการนี้ สวก. จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยดังกล่าว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.