วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564 !!!

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2564 !!!

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564!
.
คืออะไร?:
ทุนให้เปล่า (grant) แบบร่วมลงทุน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
.
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech Innovation-Driven Enterpriese)
.
สมัครเลยที่: https://mis.nia.or.th/
(ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!!)
.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : https://mis.nia.or.th/nia

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.