ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อค้นหานวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลแนวคิดหรือผลงานให้เกิดการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในโอกาสการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี ซึ่งรับสมัครจากบุคคล คณะบุคคล หมู่บ้านหรือชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cddinnovation@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผู้ที่สนใจจัดส่งผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและขยายผลแนวคิดหรือผลงานในการพัฒนาชุมชนกับกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://bitly.ws/sjYp

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2141-6169
โทรสาร. 0-2143-8914-5

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย