ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน” (NIDA Research Excellence for Sustainable Development)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน”
(NIDA Research Excellence for Sustainable Development)
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ตามที่ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดงาน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน” (NIDA Research Excellence for Sustainable Development) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดตัว 3 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางพร้อมทั้งการนำเสนอผลงานศูนย์วิจัย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายทางสังคมโลก ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting นั้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ –> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เข้าร่วมงานผ่านทาง Zoom Meeting –> Meeting ID: 822 4183 3200 Passcode: 088931

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02 727 3298, 082 790 1954
E-mail. rc12nida@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย