ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Spread the love
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวฯ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.