ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9”

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9”

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตไกลกังวล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวันเวลาดังกล่าวฯ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://aucc2021.rmutr.ac.th   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.