วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

          ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) จากเดิมที่เลื่อนมาวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ทางวิทยากรและคณะผู้จัดฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย สถาบันฯ จึงขอเลื่อนวันในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการอีกครั้ง เป็นวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

          จึงขอเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/sotl6/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.