วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยในอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

ประชาสัมพันธ์โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยในอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการ โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรร กรรม (Talent Mobility) และได้มีกำหนดจัดการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความพร้อมในการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการดังกล่าว ผ่าน Website : https://talentmobility.in.th ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 02-610-5314 (ศิรัสก์)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย