ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำริจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร
หลักสูตรละ 1,500 บาท
พิเศษ 3 หลักสูตร เพียง 4,000 บาท

———————–

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeokwP4l_B1G-v_472g88vDd2sFBwGadTxQs-DcR9RBP-uoSQ/viewform
———————–

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 หัวข้อ สถิติสำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 21 กันยายน 2563 หัวข้อ สถิติสำหรับการวิจัยขั้นสูง

บรรยายผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting Video Conferencing

ขั้นตอนการชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี ผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขเลขที่บัญชี 069-2-27246-1

* แนบสลิปหลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์มได้เลยครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์
เบอร์โทร/line ID 080-597-2894
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.