ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมว. อว. ปีงบประมาณ 2564

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมว. อว. ปีงบประมาณ 2564

                ด้วยในปีงบประมาณ 2564 รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายที่จะใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในทุกด้านรวมถึงการดำเนินภารกิจของ อว. เรื่องการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างนวัตกรรมของ อว. เพื่อเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.