ประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022”

Spread the love

เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022” วิ่งการกุศลในรูปแบบ Virtual Run เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสของมูลนิธิฯ โดยกำหนดเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2565 โดยโครงการนี้เปิดรับสมัคร 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. Fun run 5 กม.
  2. มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กม.
  3. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อวิ่งคอกลม เหรียญที่ระลึกตราสัญลักษณ์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย และผ้าบัฟ โดยผู้จัดจะส่งของที่ระลึกให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสสำคัญของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศในจำนวนที่มากขึ้นด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน
กลุ่มบริหารทุนการศึกษา
โทร. 0-2039-5575-6
โทรสาร. 0-2039-5652-3

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย