วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ Infographic “ระบบโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Copyright Publish)”

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำระบบโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Copyright Publish) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงผลงานผ่าน: shorturl.at/yDMR1

สแกน QR Code

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เบอร์โทร: 0-2547-4634 หรือสายด่วน 1368

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย