ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2562

Spread the love

                       สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.