ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2563

Spread the love
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนุบสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2563

           วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2563 โดยเว้นระยะนั่งห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.