ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วย (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

Spread the love
ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วย (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย