ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี และคณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน

Spread the love
ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี และคณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

               วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เปรมชัย มูลหล้า อาจารย์วราภรณ์ อาจคำไพ และอาจารย์รุ่งรัตน์ มาไทย ประชุมหารือร่วมกับ นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน สิบตำรวจโทปริญญา ปิ่นโสภณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี และคณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.