มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงพื้นที่” และทักษะนักวิจัย

Spread the love

                           วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงพื้นที่” และทักษะนักวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี มาเป็นวิทยาการผู้บรรยายในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.