“ราชภัฏโพลล์” ระบุสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยงโควิด-19 เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์ ระบุชัดโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับระบบออนไลน์

Spread the love
"ราชภัฏโพลล์" ระบุสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยงโควิด-19 เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์ ระบุชัดโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับระบบออนไลน์

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เผยการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หัวข้อ “การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” โดยเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี จำนวน 72,626 คน ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2564 พบว่า สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 78.18% โดยเฉพาะในเขตควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีการเรียนกรสอนแบบออนไลน์ 88.06%

ทั้งนี้ อุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือ 71.32% รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก 30.31% ส่วนปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 41.15% และปัญหารองลงมาคือความเมื่อยล้าสายตาจากการใช้มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับใช้เรียน 31.81%

ติดตามผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38  แห่ง เพิ่มเติม ได้ที่
https://register.kpru.ac.th/rajabhatPoll/?nu=20200007_report_poll

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

ราชภัฏ

 

 

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

  •  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
  • ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.