ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Spread the love
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการรักษ์น้ำฯ ณ แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลและการบริหารจัดการน้ำ (นายอุทัย ราศีชัย) บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.