สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับอำเภอปากชม จัดเสวนา เรื่อง “ตามหานครหงส์” ในงาน “สายน้ำ…สายลม…เมืองปากชม…มหัศจรรย์แห่งชาติ” ประจำปี 2563

Spread the love
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับอำเภอปากชม จัดเสวนา เรื่อง "ตามหานครหงส์" ในงาน "สายน้ำ สายลม เมืองปากชม มหัศจรรย์แห่งชาติ" ประจำปี 2563

                วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับอำเภอปากชม จัดเสวนา เรื่อง “ตามหานครหงส์” ในงาน “สายน้ำ…สายลม…เมืองปากชม…มหัศจรรย์แห่งชาติ” ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี นายสุพจน์ โภคสมบัติฐิติ (ปลัดอำเภอปากชม) นายเฉวียน กงสิมมา (นายก อบต.นครหงส์) นายสัมฤทธิ์ สุภามา (อดีตวัฒนธรรมจังหวัดเลย) และ ผศ.กฤษฎิ์ชัย ชลพัชร์สิทธิกุล (ข้าราชการบำนาญ มรภ.เลย) เป็นผู้ร่วมเสวนา และ อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและความสัมพันธ์ของอำเภอปากชมและนครหงส์ รวมทั้งตามหานคร “หงส์” หรือ “หงส์” นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการและการสาธิตการทอผ้าฝ้าย “สายแร่ทองคำลำน้ำโขง” ในงานดังกล่าวด้วย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.