วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อรายงาน “ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดเลย และวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย”

ข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อรายงาน "ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดเลย และวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย"
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อรายงาน “ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า จังหวัดเลย และวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเลย” ณ ศาลากลางจังหวัดเลย
 
 
 
 
 
คุณ, Rungkarn Inthawong, Tang Kiatsongchai และคนอื่นๆ อีก 13 คน
1 ความคิดเห็น
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย