วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี​ 2565 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี​ 2565 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี​ 2565 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ​
ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย