แจ้งผลพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Spread the love
แจ้งผลพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

          ตามที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 จำนวน 16 โครงการ นั้น

          สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินพิจารณาคัดเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลพิจารณาคัดเลือกปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดนี้


ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 1

—————–

          ในการนี้ สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะเป็นศูนย์อำนวยคาวมสะดวกโครงการฯ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวฯ ให้แก่หัวหน้าโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงโดยส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวฯ ผ่านผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility เพื่อส่งมายังศูนย์ประสานงานโครงการ Talent Mobility ได้ที่ Tmo@uru.ac.th    

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://talentmobility.uru.ac.th/public/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.