ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

Spread the love

             ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

             ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ที่  https://acad.pbru.ac.th/AcadContest/index.php

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.