ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมในสักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์การส่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานด้านวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอ

Read more