บันทึกข้อความส่ง/ใบคำร้อง/แบบประเมิน/คำชี้แจงอาสาสมัคร/ใบยินยอม โครงการวิจัยที่สามารถยกเว้นหรือเข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน UPDATE 17-11-65

  • Version
  • Download 188
  • File Size 2 MB
  • Create Date 13 มกราคม 2022

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย