ประกาศ เรื่อง โครงการวิจัยที่สามารถยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่เข้าข่ายพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

  • Version
  • Download 13
  • File Size 0.00 KB
  • Create Date 16 มีนาคม 2021

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย