วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกองแก้ว ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาการลงทุน (SROI) และสามารถเป็นนักประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้อย่างมีคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก และ ค่าเดินทาง) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนจากต้นสังกัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 044-272941

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย