TARR ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ โดยมีรูปแบบในการเชื่อมโยงผ่านหน้าต่างเดียว (Single Window)

Spread the love

                         

                               ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ผลงานทางวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ โดยมีรูปแบบในการเชื่อมโยงผ่านหน้าต่างเดียว และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการสืบค้น หรือตรวจสอบ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” โดยให้บริการ ระบบสืบค้นและแสดงผล กระทู้ถามตอบ ข้อมูลเชิงสถิติและฐานข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แอพพลิเคชั่น และ ไลน์ แอพพลิเคชั่น จุดเด่นของระบบ งานวิจัยและความรู้ด้านการเกษตร กว่า 40,000 รายการ เชื่อมโยงงานวิจัยด้านเกษตรโดยใช้ Ontology และเพิ่มความสามารถในการขยายคำค้น ความสัมพันธ์ระหว่าง keyword และนักวิจัย

ไปหน้าเว็บ คลิ๊ก..!

ดาวน์โหลดแอพฯ ได้ที่ คลิ๊ก..!

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.