วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่ : อาคาร 20 ชั้น 4 ถ.เลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

อีเมล์ : research_lru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 042 835 223 - 8 ต่อ 41141, 41142, 51143