ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร  20 ต.เมือง อ.เมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000

โทรศัพท์ 042835223-8  ต่อ 41141 51141  Fax 042835224-8

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย