วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Archives

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศ โครงการวิจัยที่เข้าข่ายขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้นจากคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

Read More