ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ขอเชิญส่งบทความลงตีพ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบร

Read more