วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เอกสารสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

ประชาสัมพันธ์เอกสารส

Read More