สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคีกลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.2561 ณ พื้นที่พิเศษ เมืองเลย-ท่าลี่-เชียงคาน โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยากรภายนอก คุณวิทวัช ลาภชุ่มศรี และคุณขัติยา ขัติสุรินทร์ ณ พื้นที่พิเศษ เมืองเลย-ท่าลี่-เชียงคาน โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวิทยากรภายนอก คุณวิทวัช ลาภชุ่มศรี และคุณขัติยา ขัติสุรินทร์

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.