สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุม อาคารสหสารสนเทศ ชั้น 4 ตึก 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.