สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา

                       

                        วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย