ลงพื้นที่ศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดฯ ณ บ้านโคนผง ต.สานตม บ้านสำราญ ต.ท่าศาลาและบ้านสันติสุข ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

                     วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคม บ้านโคนผง ตำบลสานตม บ้านสำราญ ตำบลท่าศาลาและบ้านสันติสุข ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย