ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ” มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชน ” ประจำปี 2563

                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชน ” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  http://ird.stou.ac.th/stouconference/    ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

โทรศัพท์   : 0 2504 7588-9

โทรสาร     : 0 2503 4898

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.