ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

                   วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเลย โดยมีนายศรีนารถ ชาธรรมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย