กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุมัติ งบ 1,000 ล้าน เพื่อให้ รพ. ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอรับทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.