กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุมัติ งบ 1,000 ล้าน เพื่อให้ รพ. ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอรับทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย