กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

Spread the love
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้สนใจเสนอโครงการฯ ประจำปี 2565-2566 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อให้สอดรับกับมาตรการและการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.inter.mua.go.th (ภายใต้หัวข้อ Announcements) หรือ shorturl.at/lwCSX  ภายนวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย