การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จน”

Spread the love

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย และนักวิจัย ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จน”
ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 (ห้องกันเกรา) ชั้น 3 โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย