ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรม“เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร และวารสารระดับนานาชาติฉบับไหนที่เหมาะสมกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา”

Spread the love
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมอบรม “เริ่มนับ 123…..เขียนบทความเพื่อลงวารสารทำอย่างไร
และวารสารระดับนานาชาติฉบับไหนที่เหมาะสมกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา”
บรรยายโดยรศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฟรีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ลงทะเบียนได้ที่ https://sciencepark.wu.ac.th/archives/42651

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย